Skok na osrednjo vsebino

}

Delovni čas

PONEDELJEK – PETEK od 06:00 do 17:00

1. in 3. SOBOTA v mesecu od 08:00 do 12:00

Ostale dni, prazniki – ZAPRTO

+386 (0)2 545 93 10

info@cerop.si

Direktorica: Simona Biro

Pokličite nas

+386 (0)2 545 93 10

Logo CEROP

Pišite nam

info@cerop.si

CEROP Puconci
Izgradnja CERO
Arhiv

  V projekt CERO Puconci je vključenih vseh 27 pomurskih občin:Občina APAČE, Občina BELTINCI, Občina CANKOVA, Občina ČRENŠOVCI, Občina DOBROVNIK, Občina GORNJA RADGONA, Občina GORNJI PETROVCI, Občina GRAD, Občina HODOŠ, Občina KRIŽEVCI, Občina KOBILJE, Občina KUZMA, Občina LENDAVA, Občina LJUTOMER, Občina MORAVSKE TOPLICE, Mestna občina MURSKA SOBOTA, Občina ODRANCI, Občina PUCONCI, Občina RADENCI, Občina RAZKRIŽJE, […]

 

V projekt CERO Puconci je vključenih vseh 27 pomurskih občin:
Občina APAČE, Občina BELTINCI, Občina CANKOVA, Občina ČRENŠOVCI, Občina DOBROVNIK, Občina GORNJA RADGONA, Občina GORNJI PETROVCI, Občina GRAD, Občina HODOŠ, Občina KRIŽEVCI, Občina KOBILJE, Občina KUZMA, Občina LENDAVA, Občina LJUTOMER, Občina MORAVSKE TOPLICE, Mestna občina MURSKA SOBOTA, Občina ODRANCI, Občina PUCONCI, Občina RADENCI, Občina RAZKRIŽJE, Občina ROGAŠOVCI, Občina SVETI JURIJ, Občina ŠALOVCI, Občina TIŠINA, Občina TURNIŠČE, Občina VELIKA POLANA, Občina VERŽEJ.

CERO Puconci je celovit projekt, ki se izvaja v dveh fazah do zaključene funkcionalno zaokrožene celote, ki omogoča izvajanje sprejete zakonodaje s področja ravnanja z odpadki. Projekt obravnava infrastrukturo, namenjeno učinkoviti obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih bioloških odpadkov ter odlaganje odpadkov po predhodni obdelavi. Projekt obravnava le odpadke, pripeljane v center.

Izražen interes pomurskih občin je bil osnova, za izvajanje aktivnosti za realizacijo regijskega projekta za ravnanje z odpadki.

V začetku sta aktivnosti vodili družba Saubermacher-Süd iz M. Sobote in Občina Puconci, pozneje je bila za te namene ustanovljena družba Saubermacher Puconci d.o.o., ki od leta 1999 vodi izgradnjo centra. Zaradi domicilnega načela, ki je veljal za predstrukturni sklad ISPA (kohezijski sklad), so se občine dogovorile, da bo investitor Občina Puconci, ostale občine pa bodo sofinancerke projekta. Danes je v projekt vključenih vseh 27 občin s področja UE Murska Sobota, UE Gornja Radgona, UE Ljutomer in UE Lendava. Občine so se dogovorile o ureditvi medsebojnih razmerij pri pripravi in izvedbi projekta ter se zavezale za skupno združevanje finančnih sredstev, ki so povezana z izgradnjo centra.

V projekt je bilo v začetku vključenih 20 občin iz treh upravnih enot (Ljutomer, Murska Sobota in Gornja Radgona). V letu 2009 so se v projekt vključile tudi občine iz UE Lendava.
Center pokriva območje 1.337 km2 z nekaj manj kot 125.0000 prebivalcev, z zbranimi 46.000 ton komunalnih odpadkov letno.
Na prispevnem območju CERO Puconci izvajajo dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov štirje izvajalci gospodarske javne službe:

  • Komunalno – stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
  • Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.,
  • Saubermacher Slovenija d.o.o.,
  • Komunala Lendava d.o.o.